HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

I. ĐĂNG KÝ MỚI

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

·  1. Nếu có tài khoản

 • ­   Nhập tên truy cập
 • ­   Nhập mã truy cập
 • ­   Chọn Đăng nhập

2. Nếu chưa có tài khoản

­   Chọn Đăng ký giao diện đăng ký tài khoản mới như hình minh họa sau:

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image006.jpg

 • Nhập thông tin tài khoản (tên tài khoản, mật khẩu, email)
 • Nhập thông tin liên hệ và mã xác nhận
 • Chọn Đăng ký thông tin tài khoản sẽ được lưu vào trong hệ thống

Bước 2: Chọn dịch vụ cần đăng ký trực tuyến

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image008.jpg

 • Chọn dịch vụ thực hiện (ví dụ Cấp mới Giấy chứng nhận)
 • Chọn nút lệnh Tiếp tục để cập nhật các thông tin khác

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image010.jpg

Bước 3: Nhập thông tin hồ sơ

 • Nhập tên hồ sơ
 • Chọn loại dự án

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image012.jpg

 • Chọn khu công nghiệp mà dự án muốn xây dựng tại đó

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image014.jpg

 • Chọn Lưu lại để cập nhật lại thông tin

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image016.jpg

 • Tích chọn Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image018.jpg để hoàn thiện hồ sơ

Bước 4:Nhập thông tin bản đăng ký

 • Nhập thông tin Nhà đầu tư như hình sau:

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image020.jpg

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image022.jpg

 • Nhập thông tin chi tiết cho dự án

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image024.jpg

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image026.jpg

 • Tích chọn Lưu lại để lưu lại thông tin
 • Tích chọn Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image018.jpg để hoàn thiện hồ sơ

Bước 5: Gửi hồ sơ

 • Đính kèm tệp tin đi cùng hồ sơ

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image028.jpg

 • Tích chọn vào biểu tượng File đính kèm để đính kèm tệp tin vào hồ sơ

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image030.jpg

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image032.jpg

 • ­   Hộp thoại chọn tệp tin sẽ hiển thị, người dùng chọn tệp tin rồi tích chọn Open

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image034.jpg

 • ­   Nhập thông tin phần diễn giải (nếu có)

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image036.jpg

 • Chọn nút lệnh Lưu lại để cập nhật thông tin tệp tin đính kèm
 • Tích chuột trái vào bất kỳ vị trí nào trên hộp thoại để thoát khỏi màn hình đính kèm
 • Tại đây người dùng có thể chỉnh sửa thông tin hồ sơ hoặc xem lại thông tin hồ sơ trước khi gửi bằng cách tích chọn vào nút Sửa

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image038.jpg

 • Tích chọn Gửi hồ sơ qua mạng để gửi hồ sơ

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image040.jpg

 • Kiểm tra tình trạng hồ sơ
 • Nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đăng nhập hệ thống kiểm tra tình trạng hồ sơ.
 • Hoặc có thể xem tình trạng hồ sơ qua mục “Theo dõi xử lý hồ sơ”

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image042.jpg

 • In giấy biên nhận
 • Nếu hồ sơ được chấp nhận thì tích chọn vào Xem giấy biên nhận để biết ngày hẹn trả kết quả

 

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image044.jpg

 • ­   Nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể in giấy biên nhận

 

 • ­   Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì sẽ có phiếu hướng dẫn thông báo hoàn thiện hồ sơ hoặc lý do không được cấp phép

Bước 6: Nhận kết quả thủ tục hành chính

Nếu hồ sơ được chấp nhận, đến ngày hẹn trả kết quả  đại diện nhà đầu tư đến bộ phận trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên để nhận kết quả

            Lưu ý: khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính, đại diện nhà đầu tư cần mang hồ sơ tài liệu sau:

1. Bản gốc toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã đăng ký

2. Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thủ tục hành chính

3. Giấy giới thiệu của chủ đầu tư

II. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

1. Nếu đã đăng ký tài khoản trong hệ thống

 • Chọn vào Đăng nhập

 • Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu
 • Chọn Đăng nhập

2. Nếu chưa đăng ký

 • Chọn Đăng ký giao diện đăng ký hiển thị như hình minh họa sau:

 • Nhập thông tin tài khoản
 • Nhập thông tin liên hệ và mã xác nhận
 • Chọn Đăng ký tài khoản sẽ được cập nhật vào hệ thống.

​Ghi chú: (*) là những thông tin bắt buộc phải nhập.

Bước 2: Chọn dịch vụ cần điều chỉnh thay đổi 

 • Chọn cơ quan tiếp nhận
 • Chọn dịch vụ cần đăng ký trực tuyến (ví dụ chọn dịch vụ Điều chỉnh Giấy chứng nhận)
 • Nhấn vào nút Tiếp tục (ở bên phải)

Bước 3: Nhập thông tin hồ sơ

 • Nhập các thông tin hồ sơ (theo mẫu ở hình minh họa). Chú ý: các ô có dấu (*)

 • Nhập thông tin (số Giấy chứng nhận đầu tư, Ngày cấp, Tên nhà đầu tư, tên dự án, khu công nghiệp)
 • Nhấn nút  Lưu lại  để lưu thông tin
 • Nhấn nút Tiếp tục để cập nhật thông tin đăng ký

Bước 4: Nhập thông tin bản đăng ký điều chỉnh

1. Nhập thông tin chung

 • Nhập lần điều chỉnh
 • Nhập ngày lập hồ sơ (Bắt buộc)
 • Tích chọn các nội dung điều chỉnh (ví dụ điều chỉnh Vốn đầu tư và Thông tin nhà đầu tư)
 • Chọn nút Lưu lại để lưu thông tin

2. Nhập thông tin chi tiết

2.1 Nhập các thông tin thay đổi vốn đầu tư thực hiện dự án ở tab Trang 3 (nằm ở phía dưới) như hình minh họa.

 • Nhập thông tin vốn đầu tư cũ và vốn đầu tư muốn thay đổi
 • Sau đó nhấn nút Lưu lại để lưu thông tin

2.2. Nhập các thông tin thay đổi thông tin nhà đầu tư (Thêm nhà đầu tư mới) tại tab Trang 4 như hình minh họa:

 • Click nút Thêm nhà đầu tư mới
 • Nhập các thông tin của nhà đầu tư mới (hình minh họa). sau đó nhấn nút Cập nhật để lưu thông tin

 • Nhấn nút Lưu lại để lưu thông tin
 • Nếu có nhiều nhà đầu tư thì Chọn Thêm mới nhà đầu tư để nhập tương tự
 • Nhấn nút Tiếp tục  để hoàn thiện hồ sơ

Bước 5: Gửi hồ sơ

 • Đính kèm tệp tin đi cùng hồ sơ

 

 • Tích chọn vào biểu tượng File đính kèm để đính kèm tệp tin vào hồ sơ
 • Chọn Thêm tệp để đính kèm File

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image030.jpg

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image032.jpg

 • ­   Hộp thoại chọn tệp tin sẽ hiển thị, người dùng chọn tệp tin rồi tích chọn Open

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image034.jpg

 • ­   Nhập thông tin phần diễn giải (nếu có)

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image036.jpg

 • Chọn nút lệnh Lưu lại để cập nhật thông tin tệp tin đính kèm
 • Tích chuột trái vào bất kỳ vị trí nào trên hộp thoại để thoát khỏi màn hình đính kèm
 • Tại đây người dùng có thể chỉnh sửa thông tin hồ sơ hoặc xem lại thông tin hồ sơ trước khi gửi bằng cách tích chọn vào nút Sửa

 

 • Tích chọn Gửi hồ sơ qua mạng để gửi hồ sơ

 • Kiểm tra tình trạng hồ sơ
 • Nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đăng nhập hệ thống kiểm tra tình trạng hồ sơ.
 • Hoặc có thể xem tình trạng hồ sơ qua mục “Theo dõi xử lý hồ sơ”

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image042.jpg

 • In giấy biên nhận
 • Nếu hồ sơ được chấp nhận thì tích chọn vào Xem giấy biên nhận để biết ngày hẹn trả kết quả

 

 • ­   Nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể in giấy biên nhận

 

 • ­   Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì sẽ có phiếu hướng dẫn thông báo hoàn thiện hồ sơ hoặc lý do không được cấp phép

Bước 6: Nhận kết quả thủ tục hành chính

Nếu hồ sơ được chấp nhận, đến ngày hẹn trả kết quả  đại diện nhà đầu tư đến bộ phận trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên để nhận kết quả

            Lưu ý: khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính, đại diện nhà đầu tư cần mang hồ sơ tài liệu sau:

1. Bản gốc toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã đăng ký

2. Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thủ tục hành chính

3. Giấy giới thiệu của chủ đầu tư