HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống

·  Nếu có tài khoản

­   Nhập tên truy cập

­   Nhập mã truy cập

­   Chọn Đăng nhập

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image002.jpg

·        Nếu chưa có tài khoản

­   Chọn Đăng ký

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image004.jpg

­   Nhập thông tin tài khoản

­   Nhập thông tin liên hệ

­   Chọn Đăng ký như hình minh họa sau:

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image006.jpg

Bước 2: Chọn dịch vụ cần đăng ký trực tuyến

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image008.jpg

·        Chọn dịch vụ thực hiện (ví dụ Cấp mới Giấy chứng nhận)

·        Chọn nút lệnh Tiếp tục để cập nhật các thông tin khác

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image010.jpg

Bước 3:Nhập thông tin hồ sơ

·        Nhập tên hồ sơ

·        Chọn loại dự án

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image012.jpg

·        Chọn khu công nghiệp mà dự án muốn xây dựng tại đó

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image014.jpg

·        Chọn Lưu lại để cập nhật lại thông tin

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image016.jpg

·        Tích chọn Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image018.jpg để hoàn thiện hồ sơ

Bước 4:Nhập thông tin bản đăng ký

·        Nhập thông tin Nhà đầu tư như hình sau:

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image020.jpg

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image022.jpg

·        Nhập thông tin chi tiết cho dự án

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image024.jpg

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image026.jpg

·        ­Tích chọn Lưu lại để lưu lại thông tin

·        Tích chọn Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image018.jpg để hoàn thiện hồ sơ

Bước 5: Gửi hồ sơ

·        Đính kèm tệp tin đi cùng hồ sơ

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image028.jpg

o   Tích chọn vào biểu tượng File đính kèm để đính kèm tệp tin vào hồ sơ

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image030.jpg

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image032.jpg

­   Hộp thoại chọn tệp tin sẽ hiển thị, người dùng chọn tệp tin rồi tích chọn Open

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image034.jpg

­   Nhập thông tin phần diễn giải (nếu có)

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image036.jpg

­   Chọn nút lệnh Lưu lại để cập nhật thông tin tệp tin đính kèm

­   Tích chuột trái vào bất kỳ vị trí nào trên hộp thoại để thoát khỏi màn hình đính kèm

·        Tại đây người dùng có thể chỉnh sửa thông tin hồ sơ hoặc xem lại thông tin hồ sơ trước khi gửi bằng cách tích chọn vào nút Sửa

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image038.jpg

·        Tích chọn Gửi hồ sơ qua mạng để gửi hồ sơ

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image040.jpg

·        Kiểm tra tình trạng hồ sơ

­   Nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đăng nhập hệ thống kiểm tra tình trạng hồ sơ.

­   Hoặc có thể xem tình trạng hồ sơ qua mục “Theo dõi xử lý hồ sơ”

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image042.jpg

·        In giấy biên nhận

­   Nếu hồ sơ được chấp nhận thì tích chọn vào Xem giấy biên nhận để biết ngày hẹn trả kết quả

 

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image044.jpg

­   Nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể in giấy biên nhận

Description: http://dvcbqlkcn.hungyen.gov.vn/Huongdansudung%20DVC%20(SEG)%20Online%2019102015_files/image046.jpg

­   Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì sẽ có phiếu hướng dẫn thông báo hoàn thiện hồ sơ hoặc lý do không được cấp phép

Bước 6: Nhận kết quả thủ tục hành chính

Nếu hồ sơ được chấp nhận, đến ngày hẹn trả kết quả  đại diện nhà đầu tư đến bộ phận trả kết quả Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên để nhận kết quả

            Lưu ý: khi đến nhận kết quả thủ tục hành chính, đại diện nhà đầu tư cần mang hồ sơ tài liệu sau:

1. Bản gốc toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã đăng ký

2. Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thủ tục hành chính

3. Giấy giới thiệu của chủ đầu tư

Chú ý: Các dịch vụ công khác thực hiện tương tự dịch vụ công “Cấp mới giấy chứng nhận đầu tư”