Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 2043 hồ sơ
2110CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên19/04/201922/4/2019 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp19/04/2019
5109CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên19/04/201919/4/2019 vào lúc:15:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp19/04/2019
7107CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên18/04/201919/4/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp18/04/201918/04/2019
8108CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên18/04/201919/4/2019 vào lúc:11:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp18/04/201918/04/2019
10105CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên16/04/201917/4/2019 vào lúc: 8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/04/2019
15104CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Mikasa Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên12/04/201916/4/2019 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/04/201912/04/201912/04/2019Công ty TNHH Mikasa Việt Nam
17103CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên12/04/201912/4/2019 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/04/201912/04/201912/04/2019Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
20102CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Hamatetsu Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên11/04/201912/4/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/04/201912/04/201912/04/2019Công ty TNHH Hamatetsu Việt Nam
21101CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên10/04/201911/4/2019 vào lúc:11:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/04/201910/04/201910/04/2019Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam
2299CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Minghui Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên10/04/201910/4/2019 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/04/201910/04/201910/04/2019Công ty TNHH Minghui Việt Nam
23100CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Minghui Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên10/04/201910/4/2019 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/04/201910/04/201910/04/2019Công ty TNHH Minghui Việt Nam
2898CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên08/04/20199/4/2019 vào lúc:11:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp08/04/201909/04/201909/04/2019Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam
2997CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên08/04/20199/4/2019 vào lúc:10:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp08/04/201908/04/201908/04/2019Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
3094CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên05/04/20195/4/2019 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp05/04/201905/04/201905/04/2019Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
31108/GBNHSHồ sơ Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Bà Đỗ Thị Hoa- Đại diện Công ty CP ĐT &PT Thái DươngKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên 05/04/201915/05/2019 vào lúc:13:53Phòng Quản lý Doanh nghiệp05/04/2019