Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 2462 hồ sơ
5313CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên19/09/201920/9/2019 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp19/09/2019
7312CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên19/09/201920/9/2019 vào lúc:7:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp19/09/2019
8311CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên18/09/201919/8/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp18/09/2019
9310CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Minghui Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên18/09/201918/9/2019 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp18/09/201918/09/201918/09/2019Công ty TNHH Minghui Việt Nam
10307CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên17/09/201917/9/2019 vào lúc:14:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp17/09/201918/09/201917/09/2019Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
11309CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên17/09/201917/9/2019 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp17/09/201918/09/201917/09/2019Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
12308CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên17/09/201917/9/2019 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp17/09/201918/09/201917/09/2019Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam
14253/GBNHSHồ sơ Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Bà Nguyễn Thị Hoa- Đại diện Công ty Cổ phần hữu hạn Tập đoàn Kiện Thịnh Chiết GiangKCN Dệt may Phố Nối, Yên Mỹ, Hưng Yên13/09/201917/10/2019 vào lúc:15:28Phòng Quản lý Doanh nghiệp13/09/2019
16306CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên12/09/201912/9/2019 vào lúc:14:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/09/2019
17250/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Bà TRẦN THỊ THẮM- Đại diện Công ty Cổ phần Hakahi Việt NamKCN Dệt may Phố Nối, Phường Dị Sử, Thị xã Mỹ Hào 12/09/201919/09/2019 vào lúc:17:17Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/09/201913/09/201917/09/2019TRẦN THỊ THẮM
18305CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên12/09/201912/9/2019 vào lúc:14:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/09/2019
19304CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên11/09/201912/9/2019 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/09/2019
20302CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên10/09/201911/9/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/09/2019
22299CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên10/09/201910/9/2019 vào lúc:14:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/09/201910/09/201910/09/2019Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
23301CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên10/09/201910/9/2019 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/09/201910/09/201910/09/2019Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam