Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 1890 hồ sơ
134CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Amagasaki Pipe Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên15/02/201915/2/2019 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp15/02/2019
331CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên12/02/201912/2/2019 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/02/201912/02/201912/02/2019Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
432CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên12/02/201913/2/2019 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/02/201912/02/201912/02/2019Công ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)
533CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên12/02/201913/2/2019 vào lúc:11:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/02/201912/02/201912/02/2019Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
630CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH ICAM Việt NamKCN PHố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên01/02/20191/2/2019 vào lúc:15:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp01/02/201901/02/201901/02/2019Công ty TNHH ICAM Việt Nam
729CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên31/01/201931/1/2019 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp31/01/201931/01/201931/01/2019Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
1128CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên31/01/201931/1/2019 vào lúc:14:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp31/01/201931/01/201931/01/2019Công ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)
1327CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DDenka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata Limited30/01/201931/1/2019 vào lúc:10:930/01/201930/01/2019Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
1823CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên28/01/201929/1/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp28/01/201928/01/201928/01/2019Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
1922CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên28/01/201929/1/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp28/01/201928/01/201928/01/2019Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
2126CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên28/01/201929/1/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp28/01/201928/01/201928/01/2019Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
2225CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên28/01/201929/1/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp28/01/201928/01/201928/01/2019Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
2321CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN PHố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên28/01/201928/1/2019 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp28/01/201928/01/201928/01/2019Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam
2424CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên28/01/201929/1/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp28/01/201928/01/201928/01/2019Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
2533/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpBà Lê Thị Thùy đại diện CÔNG TY TNHH TAEYANG VIỆT NAMKCBN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên25/01/201925/01/2019 vào lúc:10:5325/01/2019 Lê Thị Thùy