Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 2587 hồ sơ
2374CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên13/11/201913/11/2019 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp13/11/2019
8373CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên11/11/201912/11/2019 vào lúc:08:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/11/201912/11/2019
9371CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm Hưng Yên11/11/201912/11/2019 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/11/201912/11/2019
11372CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamLO DAT SO D-2 VA D-3, KCN THANG LONG II, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN08/11/20198/11/2019 vào lúc:16:0008/11/201908/11/2019Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
13370CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên07/11/20197/11/2019 vào lúc:15:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp07/11/201907/11/201907/11/2019Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
14369CP/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên07/11/20197/11/2019 vào lúc:15:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp07/11/201907/11/201907/11/2019Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
15366CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/11/20196/11/2019 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/11/201906/11/201906/11/2019Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
16368CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên06/11/20197/11/2019 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/11/201906/11/201906/11/2019Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam
18367CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/11/20196/11/2019 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/11/201906/11/201906/11/2019Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
20364CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên05/11/20196/11/2019 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp05/11/201905/11/201905/11/2019Công ty TNHH Denyo Việt Nam
23363CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên05/11/20196/11/2019 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp05/11/201905/11/201905/11/2019Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
24365CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên05/11/20196/11/2019 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp05/11/201905/11/201905/11/2019Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
26409/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Bà NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG - Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng YênKCN Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên04/11/201913/11/2019 vào lúc:13:57Phòng Quản lý Doanh nghiệp04/11/201905/11/201912/11/2019NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
27362CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Hamatetsu Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên04/11/20195/11/2019 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp04/11/201904/11/201905/11/2019Công ty TNHH Hamatetsu Việt Nam
31361CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên01/11/20191/11/2019 vào lúc:13:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp01/11/201901/11/201901/11/2019Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam