Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 892 hồ sơ
2155CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên19/10/201720-10-2017 vào lúc:11:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp19/10/201719/10/2017
6296/GBNHSGửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Ông Nguyễn Thế Anh- Đại diện Công ty Cổ phần Thép Việt ÝKCN Phố Nối A, Yên Mỹ, Hưng Yên18/10/201718/10/2017 vào lúc:8:5918/10/2017 Nguyễn Thế Anh
7154CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên18/10/201718-10-2017 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp18/10/201718/10/201718/10/2017Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam
8153CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên16/10/201717-10-2017 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/10/201716/10/201716/10/2017Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam
9152CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên12/10/201713-10-2017 vào lúc:11:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/10/201713/10/201716/10/2017Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam
10151CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên12/10/201712-10-2017 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/10/201712/10/201712/10/2017Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
11150CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên10/10/201711-10-2017 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/10/201711/10/201711/10/2017Công ty TNHH Akiyama SC Việt Nam
13148CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên09/10/201709-10-2017 vào lúc:16:3009/10/201709/10/2017Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam
14149CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên09/10/201709-10-2017 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp09/10/201709/10/201709/10/2017Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
15147CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Điện tử MINGHAO Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên09/10/201709-10-2017 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp09/10/201709/10/201709/10/2017Công ty TNHH Điện tử Minghao Việt Nam
16148CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên09/10/201709-10-2017 vào lúc:16:3009/10/201709/10/2017Công ty TNHH Tae Yang Việt Nam
17294/GBNHSGửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpĐỗ Thị Thu Huyền đại diện Công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)KCN Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên09/10/201709/10/2017 vào lúc:14:1509/10/2017Đỗ Thị Thu Huyền
18146CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/10/201706-10-2017 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/10/201706/10/201706/10/2017Công ty TNHH Denyo Việt Nam
19145CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/10/201706-10-2017 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/10/201706/10/201706/10/2017Công ty TNHH Denyo Việt Nam
20144CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/10/201706-10-2017 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/10/201706/10/201706/10/2017Công ty TNHH Denyo Việt Nam