Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 2763 hồ sơ
219/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpCông ty Cổ phần Thép Việt ÝKCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên20/01/202005/02/2020 vào lúc:14:10Phòng Quản lý Doanh nghiệp20/01/2020
428CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên17/01/202017/1/2020 vào lúc:14:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp17/01/2020
629CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên17/01/202020/1/2020 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp17/01/2020
726CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH ICAM Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên16/01/202016/1/2020 vào lúc:14:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/01/202016/01/202016/01/2020Công ty TNHH ICAM Việt Nam
817/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpÔng Vũ Văn Dương- Đại diên Suzuran Sanitary Goods Co.,LtdKCN Thăng Long II, Mỹ Hào, Hưng Yên16/01/202003/01/2020 vào lúc:10:2Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/01/202016/01/202021/01/2020Vũ Văn Dương
927CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên16/01/202017/1/2020 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/01/2020
1025CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên MỸ, Hưng Yên15/01/202015/1/2020 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp15/01/202015/01/202015/01/2020Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
1124CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH VLM Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên15/01/202015/1/2020 vào lúc:11:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp15/01/202015/01/202015/01/2020Công ty TNHH VLM Denka Việt Nam
1323CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên13/01/202013/1/2020 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp13/01/202013/01/202013/01/2020Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
1422CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên10/01/202013/1/2020 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/01/202010/01/202010/01/2020Công ty TNHH Denyo Việt Nam
1521CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên10/01/202010/1/2020 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/01/202010/01/202010/01/2020Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
1819CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên09/01/20209/1/2020 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp09/01/202009/01/202009/01/2020Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
1920CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Minghui Việt NamKCN PHố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên09/01/202010/1/2020 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp09/01/202009/01/202009/01/2020Công ty TNHH Minghui Việt Nam
2116CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Hamatetsu Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên08/01/20208/1/2020 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp08/01/202008/01/202008/01/2020Công ty TNHH Hamatetsu Việt Nam
2218CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên08/01/20209/1/2020 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp08/01/202009/01/202008/01/2020Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam