Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 1010 hồ sơ
2213CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH ICAM Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên12/12/201712/12/2017 vào lúc:13:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/12/201712/12/2017
4211CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên11/12/201712/12/2017 vào lúc:08:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/12/201711/12/201711/12/2017Công ty TNHH JP Corelex Việt Nam
5212CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Điện tử MINGHAO Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên11/12/201712/12/2017 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/12/201711/12/201711/12/2017Công ty TNHH Điện tử Minghao Việt Nam
9209CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/12/201706/12/2017 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/12/201706/12/201706/12/2017Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
10210CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/12/201707/12/2017 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/12/201706/12/201706/12/2017Công ty TNHH Akiyama SC Việt Nam
11207/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DDenka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata LimitedKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/12/201706/12/2017 vào lúc:13:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/12/201706/12/201706/12/2017Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
12208CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/12/201706/12/2017 vào lúc:15:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/12/201706/12/201706/12/2017Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
17352a/GBNHSHồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Bà Dương Hồng Duyên-Đại diện Cty TNHH Thép Nhật QuangKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên04/12/20178/1/2018 vào lúc:9:44Phòng Quản lý Doanh nghiệp04/12/2017
18204CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên04/12/201705/12/2017 vào lúc:13:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp04/12/201704/12/201704/12/2017Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
19205CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên04/12/201705/12/2017 vào lúc:13:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp04/12/201704/12/201704/12/2017Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
20206CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên04/12/201705/12/2017 vào lúc:13:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp04/12/201704/12/201704/12/2017Công ty TNHH JP Corelex Việt Nam
21203/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên04/12/201705/12/2017 vào lúc:13:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp04/12/201704/12/201704/12/2017Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
25202CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DDenka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata LimitedKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên30/11/201730/11/2017 vào lúc:14:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp30/11/201701/12/201730/11/2017Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
27201CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên30/11/201730/11/2017 vào lúc:12h:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp30/11/201701/12/201730/11/2017Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam
30200CO/GBNHSCấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên27/11/201711/28/2017 vào lúc:12:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp27/11/201728/11/201728/11/2017Công ty TNHH JP Corelex Việt Nam