Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 1597 hồ sơ
1260CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên20/09/201821/9/2018 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp20/09/2018
2259CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên19/09/201820/9/2018 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp19/09/201819/09/201819/09/2018Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam
6258CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên 18/09/201819/9/2018 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp18/09/201818/09/201818/09/2018Công ty TNHH Denyo Việt Nam
8257CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên14/09/201814/9/2018 vào lúc:14:50Phòng Quản lý Doanh nghiệp14/09/201814/09/201814/09/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
12286/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpÔng Vũ Đức Thắng - Đại diện Công ty TNHH Shinei Corona Việt NamLô C4, KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên13/09/201813-Sep-18 vào lúc:8:5713/09/2018Vũ Đức Thắng
13256CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên13/09/201814/9/2018 vào lúc:14:50Phòng Quản lý Doanh nghiệp14/09/201814/09/201814/09/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
18254CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên11/09/201811/9/2018 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/09/201811/09/201811/09/2018Công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)
20253CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên10/09/201810/9/2018 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/09/201810/09/201810/09/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
21255CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Mikasa Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên10/09/201811/9/2018 vào lúc:14:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/09/201811/09/201811/09/2018Công ty TNHH Mikasa Việt Nam
23252CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên07/09/20187/9/2018 vào lúc:17:0007/09/201807/09/2018Công ty TNHH Vật liệu mới Denka Việt Nam
25250CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/09/20187/9/2018 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/09/201806/09/201806/09/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
27249CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/09/20187/9/2018 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/09/201806/09/201806/09/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
30251CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên06/09/20187/9/2018 vào lúc:10:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/09/201806/09/201806/09/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
34248CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH ICAM Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên31/08/201831/8/2018 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp31/08/201831/08/201831/08/2018Công ty TNHH ICAM Việt Nam
40244CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Fancy Creation Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên29/08/20188/29/2018 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp29/08/201829/08/201829/08/2018Công ty TNHH Fancy Creation Việt Nam