Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 2927 hồ sơ
1120CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên27/03/202030/3/2020 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp27/03/2020
2119CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên27/03/202027/3/2020 vào lúc:14:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp27/03/2020
4116CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên26/03/202027/3/2020 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp26/03/2020
5118CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên26/03/202027/3/2020 vào lúc:11:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp26/03/2020
7117CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH VLM Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên25/03/202027/3/2020 vào lúc:10:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp25/03/2020
1096/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpNGUYỄN THỊ NGA- Công ty TNHH Takagi Việt NamKCN Thăng Long II, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên25/03/202006/04/2020 vào lúc:15:55Phòng Quản lý Doanh nghiệp25/03/2020
13115CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên24/03/202025/3/2020 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp24/03/2020
14114CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên24/03/202024/3/2020 vào lúc:14:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp24/03/2020
19111/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên20/03/202020/3/2020 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp20/03/202020/03/202020/03/2020Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
20112CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH VLM Denka Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên20/03/202020/3/2020 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp20/03/202020/03/202020/03/2020Công ty TNHH VLM Denka Việt Nam
21113CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên20/03/202020/3/2020 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp20/03/202020/03/202020/03/2020Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
24110CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên19/03/202019/3/2020 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp19/03/202019/03/202019/03/2020Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam
28109CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên17/03/202018/3/2020 vào lúc:11:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp17/03/202018/03/202018/03/2020Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
29108CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên17/03/202018/3/2020 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp17/03/202018/03/202018/03/2020Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
31106CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên16/03/202016/3/2020 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/03/202017/03/202017/03/2020Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam