Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 1319 hồ sơ
2131CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Điện tử MINGHAO Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên23/05/201824/05/2018 vào lúc:11:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp23/05/2018
3130CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DDenka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata LimitedKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên23/05/201824/05/2018 vào lúc:11:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp23/05/2018
9129CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên21/05/201822/05/2018 vào lúc:11:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp21/05/201822/05/201822/05/2018Công ty TNHH Akiyama SC Việt Nam
12138/GBNHSHồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh- Đại diện Công ty TNHH Nikkiso Việt NamLô C6, C7, KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên18/05/201821/6/2018 vào lúc:16:29Phòng Quản lý Doanh nghiệp18/05/2018
16128CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên17/05/201818/05/2018 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp17/05/201817/05/201817/05/2018Công ty TNHH Akiyama SC Việt Nam
18132/GBNHSHồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC C Bà Nguyễn Thị Hoa- Đại diện Công ty cổ phần ống đồng Toàn PhátKhu D, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên16/05/201819/6/2018 vào lúc:9:5Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/05/2018
19127CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DDenka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata LimitedKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên16/05/201817/05/2018 vào lúc:10:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/05/201817/05/201816/05/2018Công ty TNHH Denka Việt Nam
20126CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Hamatetsu Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên15/05/201816/05/2018 vào lúc:11:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp15/05/201815/05/201816/05/2018Công ty TNHH Hamatetsu Việt Nam
22125CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên14/05/201815/05/2018 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp14/05/201814/05/201814/05/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
24129/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Bà Hoàng Thị Ngọc- Đại diện Công ty TNHH PIC Việt NamĐường B1, Khu B, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên14/05/201814/05/2018 vào lúc:10:2314/05/2018 Hoàng Thị Ngọc
25124CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên14/05/201815/05/2018 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp14/05/201814/05/201814/05/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
28120CO/GBNHSHồ sơ Đăng ký hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoàiCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên10/05/201810/05/2018 vào lúc:14:00
29120CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên10/05/201810/05/2018 vào lúc:14:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/05/201810/05/201810/05/2018Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam
30122CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên10/05/201811/05/2018 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/05/201810/05/201810/05/2018Công ty TNHH Ming Shin Việt nam
32119CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên10/05/201810/05/2018 vào lúc:11:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/05/201810/05/201810/05/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam