Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 1761 hồ sơ
3342CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Công nghiệp Fancy Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên12/12/201812/12/2018 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp12/12/2018
5341CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên07/12/201810/12/2018 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp07/12/201807/12/201807/12/2018Công ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)
10340CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên07/12/20187/12/2018 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp07/12/201807/12/201807/12/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
11338CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên06/12/20186/12/2018 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/12/201806/12/201806/12/2018Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam
12339CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên06/12/20187/12/2018 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp06/12/201806/12/201806/12/2018Công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)
13336CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên05/12/20185/12/2018 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp05/12/201805/12/201805/12/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
14337CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên05/12/20185/12/2018 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp05/12/201805/12/201805/12/2018Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
17335CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên03/12/20184/12/2018 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp03/12/201803/12/201803/12/2018Công ty TNHH Denyo Việt Nam
18334CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DDenka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata LimitedKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên30/11/20183/12/2018 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp30/11/201830/11/201830/11/2018Denka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata Limited
19333CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DDenka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata LimitedKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên29/11/201829/11/2018 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp29/11/201829/11/201829/11/2018Denka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata Limited
21332CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DDenka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata LimitedKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên29/11/201829/11/2018 vào lúc:16:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp29/11/201829/11/201829/11/2018Denka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata Limited
23330CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DDenka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata LimitedKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên29/11/201829/11/2018 vào lúc:14:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp29/11/201829/11/201829/11/2018Denka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata Limited
24331CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DDenka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata LimitedKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên29/11/201829/11/2018 vào lúc:14:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp29/11/201829/11/201829/11/2018Denka Chemicals Holdings Asia Pacific Privata Limited
26328CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên28/11/201829/11/2018 vào lúc:8:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp28/11/201828/11/201828/11/2018Công ty TNHH Denyo Việt Nam
28329CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH ICAM Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên28/11/201829/11/2018 vào lúc:10:3029/11/201829/11/2018Công ty TNHH ICAM Việt Nam