Theo dõi xử lý hồ sơ
 Tất cả    Đã trả kết quả    Bị trả lại  Đang xử lý
Có tất cả 2314 hồ sơ
5241CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH ICAM Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên18/07/201919/7/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp18/07/201919/07/2019
9255/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpBùi Tiến Dũng- Đại diện Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Hưng Yên)KCN Minh Đức, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên16/07/201924/07/2019 vào lúc:15:41Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/07/2019
10237CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên16/07/201916/7/2019 vào lúc:14:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/07/2019
13236CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Tae Yang Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên16/07/201916/7/2019 vào lúc:14:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp16/07/2019
14232CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên11/07/201912/7/2019 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/07/201911/07/201911/07/2019Công ty TNHH Denyo Việt Nam
15234CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên11/07/201912/7/2019 vào lúc:9:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/07/201911/07/201911/07/2019Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
16233CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Denyo Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên11/07/201912/7/2019 vào lúc:8:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/07/201911/07/201911/07/2019Công ty TNHH Denyo Việt Nam
17235CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên11/07/201912/7/2019 vào lúc:14:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp11/07/201912/07/201912/07/2019Công ty TNHH Sews-Components Việt Nam
19252/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpBà Lê Thị Vân Anh- Đại diện công ty TNHH sản phẩm kết nối SWCC Daiji Việt NamKCN Thăng Long II, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng yên10/07/201919/07/2019 vào lúc:14:37Phòng Quản lý Doanh nghiệp10/07/201911/07/201912/07/2019Lê Thị Vân Anh
22231CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Sews-Components Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên09/07/201910/7/2019 vào lúc:10:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp09/07/201910/07/2019
23230CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Akiyama-sc (Việt Nam)KCN Thăng LOng II, Yên Mỹ, Hưng Yên09/07/20199/7/2019 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp09/07/201910/07/2019
24247/GBNHSHồ sơ Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệpPhùng Thị Lan- Đại diện Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hòa BìnhKCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên09/07/201918/07/2019 vào lúc:9:53Phòng Quản lý Doanh nghiệp09/07/201912/07/201912/07/2019Phùng Thị Lan
27229CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên09/07/20199/7/2019 vào lúc:17:00Phòng Quản lý Doanh nghiệp09/07/201910/07/201911/07/2019Công ty TNHH Ochiai Việt Nam
29226CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ming Shin Việt NamKCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên08/07/20198/7/2019 vào lúc:16:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp08/07/201908/07/201908/07/2019Công ty TNHH Ming Shin Việt Nam
30228CO/GBNHSHồ sơ đề nghị Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu DCông ty TNHH Ochiai Việt NamKCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên08/07/20199/7/2019 vào lúc:9:30Phòng Quản lý Doanh nghiệp08/07/201908/07/201908/07/2019Công ty TNHH Ochiai Việt Nam