Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên

Thông tin chung

Hệ thống dịch vụ công trực tuyến được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên xây dựng đưa vào sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu thời gian cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu và thực hiện các thủ tục hành chính.

Trên Hệ thống 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN được cung cấp trực tuyến ở mức độ 2: cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Trong đó một số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3: cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản; Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại bộ phận một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Trên hệ thống còn cung cấp các thông tin về tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục, thông tin về các dự án đầu tư trong các KCN của tỉnh.

 Hệ thống được vận hành 24h/7ngày nên các nhà đầu tư có thể thực hiện các giao dịch tại bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào có kết nối Internet và không phụ thuộc vào tinh thần làm việc hay thái độ của cán bộ nhà nước.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có thể thực hiện trên Hệ thống gồm:

1.    Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (cấp mới, điều chỉnh)

2.    Nhận thông báo tạm ngừng giãn tiến độ dự án.

3. Cấp Giấy chứng nhận thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài (cấp mới, điều chỉnh)

4. Cấp phép xây dựng (cấp mới, gia hạn, điều chỉnh)

5. Cấp chứng chỉ quy hoạch

6. Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

7. Nhận thông báo khởi công khi xây dựng công trình

8. Đăng ký hợp đồng nhận lao động đi thực tập ở nước ngoài .

9. Nhận các báo cáo định kỳ về thực hiện dự án đầu tư.

Để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đề nghị xem và thực hiện theo nội dung Hướng dẫn.